ترجمه Group Separator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جداساز گروه‌. می باشد

Group Separator به چه معناست و Group Separator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Group Separator

جداساز گروه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جداساز گروه‌., ترجمه جداساز گروه‌., کلمات شبیه جداساز گروه‌.
دانلود فایل ها