ترجمه Grouping در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ بند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دسته‌ , در فارسی : گروه‌سازي‌.

Grouping به چه معناست و Grouping یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grouping

دسته‌ بند به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌ بند, ترجمه دسته‌ بند, کلمات شبیه دسته‌ بند , دسته‌ به لاتین , گروه‌سازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها