ترجمه Grout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوغاب‌ (بين‌اجرها) ريختن‌.

Grout به چه معناست و Grout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grout

قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌, ترجمه قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌, کلمات شبیه قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌ , دوغاب‌ (بين‌اجرها) ريختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها