ترجمه Grovel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خزيدن‌. می باشد

Grovel به چه معناست و Grovel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grovel

خزيدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خزيدن‌., ترجمه خزيدن‌., کلمات شبیه خزيدن‌.
دانلود فایل ها