ترجمه Grovel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دمر خوابيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سينه‌ مال‌ رفتن‌ , در فارسی : پست‌ شدن‌ , به فارسی : پست‌ بودن‌

Grovel به چه معناست و Grovel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grovel

دمر خوابيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دمر خوابيدن‌, ترجمه دمر خوابيدن‌, کلمات شبیه دمر خوابيدن‌ , سينه‌ مال‌ رفتن‌ به لاتین , پست‌ شدن‌ به لاتین , پست‌ بودن‌ خارجی
دانلود فایل ها