ترجمه Growing Pains در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الام‌ رشدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشكلات‌ , در فارسی : فشار.

Growing Pains به چه معناست و Growing Pains یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Growing Pains

الام‌ رشدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الام‌ رشدي‌, ترجمه الام‌ رشدي‌, کلمات شبیه الام‌ رشدي‌ , مشكلات‌ به لاتین , فشار. به لاتین
دانلود فایل ها