ترجمه Grudge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ميلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اكراه‌ , در فارسی : بيزاري‌ , به فارسی : لج‌ , سایر ترجمه ها : كينه‌ غرض‌ , غبط‌ه‌ , بخل‌

Grudge به چه معناست و Grudge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grudge

بي‌ ميلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ميلي‌, ترجمه بي‌ ميلي‌, کلمات شبیه بي‌ ميلي‌ , اكراه‌ به لاتین , بيزاري‌ به لاتین , لج‌ خارجی , كينه‌ در زبان , غرض‌انگلیسی , غبط‌ه‌ , بخل‌
دانلود فایل ها