ترجمه Guanaco در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شتر بي‌ كوهان‌امريكاي‌ جنوبي‌. می باشد

Guanaco به چه معناست و Guanaco یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guanaco

(ج‌.ش‌.) شتر بي‌ كوهان‌امريكاي‌ جنوبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شتر بي‌ كوهان‌امريكاي‌ جنوبي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) شتر بي‌ كوهان‌امريكاي‌ جنوبي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شتر بي‌ كوهان‌امريكاي‌ جنوبي‌.
دانلود فایل ها