ترجمه Guarantee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضمانت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعهد , در فارسی : ضامن‌ , به فارسی : وثيقه‌ , سایر ترجمه ها : سپرده‌ ضمانت‌ كردن‌ , تعهد

Guarantee به چه معناست و Guarantee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guarantee

ضمانت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضمانت‌, ترجمه ضمانت‌, کلمات شبیه ضمانت‌ , تعهد به لاتین , ضامن‌ به لاتین , وثيقه‌ خارجی , سپرده‌ در زبان , ضمانت‌ كردن‌انگلیسی , تعهد
دانلود فایل ها