ترجمه Guaranty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضمانت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تضمين‌ , در فارسی : وثيقه‌.

Guaranty به چه معناست و Guaranty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guaranty

ضمانت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضمانت‌, ترجمه ضمانت‌, کلمات شبیه ضمانت‌ , تضمين‌ به لاتین , وثيقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها