ترجمه Guess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حدس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گمان‌ , در فارسی : ظ‌ن‌ , به فارسی : تخمين‌ , سایر ترجمه ها : فرض‌ حدس‌ زدن‌ , تخمين‌ زدن‌.

Guess به چه معناست و Guess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guess

حدس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حدس‌, ترجمه حدس‌, کلمات شبیه حدس‌ , گمان‌ به لاتین , ظ‌ن‌ به لاتین , تخمين‌ خارجی , فرض‌ در زبان , حدس‌ زدن‌انگلیسی , تخمين‌ زدن‌.
دانلود فایل ها