ترجمه Guidable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ راهنمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مستعد.

Guidable به چه معناست و Guidable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guidable

قابل‌ راهنمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ راهنمايي‌, ترجمه قابل‌ راهنمايي‌, کلمات شبیه قابل‌ راهنمايي‌ , مستعد. به لاتین
دانلود فایل ها