ترجمه Guidance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راهنمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هدايت‌ , در فارسی : راهنما , به فارسی : رهبري‌ , سایر ترجمه ها : رهنمود.

Guidance به چه معناست و Guidance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guidance

راهنمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راهنمايي‌, ترجمه راهنمايي‌, کلمات شبیه راهنمايي‌ , هدايت‌ به لاتین , راهنما به لاتین , رهبري‌ خارجی , رهنمود. در زبان




دانلود فایل ها