ترجمه Guideling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهنمود. می باشد

Guideling به چه معناست و Guideling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guideling

رهنمود. به خارجی , ریشه انگلیسی رهنمود., ترجمه رهنمود., کلمات شبیه رهنمود.
دانلود فایل ها