ترجمه Guidon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرچم‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرچم‌دار.

Guidon به چه معناست و Guidon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guidon

پرچم‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرچم‌ كوچك‌, ترجمه پرچم‌ كوچك‌, کلمات شبیه پرچم‌ كوچك‌ , پرچم‌دار. به لاتین
دانلود فایل ها