ترجمه Guild در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صنف‌ , در فارسی : انجمن‌ , به فارسی : اتحاديه‌ , سایر ترجمه ها : محل‌ اجتماع‌ اصناف‌.

Guild به چه معناست و Guild یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guild

رسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسته‌, ترجمه رسته‌, کلمات شبیه رسته‌ , صنف‌ به لاتین , انجمن‌ به لاتین , اتحاديه‌ خارجی , محل‌ اجتماع‌ اصناف‌. در زبان
دانلود فایل ها