ترجمه Guinea Worm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پيوك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرم‌ رشته‌(sisnenidem sulucnucard).

Guinea Worm به چه معناست و Guinea Worm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guinea Worm

(ج‌.ش‌.) پيوك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پيوك‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) پيوك‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پيوك‌ , كرم‌ رشته‌(sisnenidem sulucnucard). به لاتین
دانلود فایل ها