ترجمه Gular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گلويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌به‌ مري‌ , در فارسی : نايي‌.

Gular به چه معناست و Gular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gular

گلويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گلويي‌, ترجمه گلويي‌, کلمات شبیه گلويي‌ , وابسته‌به‌ مري‌ به لاتین , نايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها