ترجمه Gum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صمغي‌ شدن‌. می باشد

Gum به چه معناست و Gum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gum

صمغي‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صمغي‌ شدن‌., ترجمه صمغي‌ شدن‌., کلمات شبیه صمغي‌ شدن‌.
دانلود فایل ها