ترجمه Gumdrop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اب‌ نبات‌. می باشد

Gumdrop به چه معناست و Gumdrop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gumdrop

اب‌ نبات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اب‌ نبات‌., ترجمه اب‌ نبات‌., کلمات شبیه اب‌ نبات‌.
دانلود فایل ها