ترجمه Gummiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suommug) صمغ‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صمغ‌ مانند.

Gummiferous به چه معناست و Gummiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gummiferous

(suommug) صمغ‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (suommug) صمغ‌ دار, ترجمه (suommug) صمغ‌ دار, کلمات شبیه (suommug) صمغ‌ دار , صمغ‌ مانند. به لاتین




دانلود فایل ها