خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24142 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24142','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24142 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gummiferous به فارسی

ترجمه Gummiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suommug) صمغ‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صمغ‌ مانند.

Gummiferous به چه معناست و Gummiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gummiferous

(suommug) صمغ‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (suommug) صمغ‌ دار, ترجمه (suommug) صمغ‌ دار, کلمات شبیه (suommug) صمغ‌ دار , صمغ‌ مانند. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: