خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24145 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24145','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24145 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gummy به فارسی

ترجمه Gummy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چسبنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صمغي‌.

Gummy به چه معناست و Gummy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gummy

چسبنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چسبنده‌, ترجمه چسبنده‌, کلمات شبیه چسبنده‌ , صمغي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: