ترجمه Gummy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چسبنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صمغي‌.

Gummy به چه معناست و Gummy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gummy

چسبنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چسبنده‌, ترجمه چسبنده‌, کلمات شبیه چسبنده‌ , صمغي‌. به لاتین
دانلود فایل ها