ترجمه Gumshoe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (evitceted =) كاراگاه‌. می باشد

Gumshoe به چه معناست و Gumshoe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gumshoe

(evitceted =) كاراگاه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (evitceted =) كاراگاه‌., ترجمه (evitceted =) كاراگاه‌., کلمات شبیه (evitceted =) كاراگاه‌.
دانلود فایل ها