ترجمه Gun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امپول‌ زني‌ و امثال‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تير اندازي‌ كردن‌.

Gun به چه معناست و Gun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gun

امپول‌ زني‌ و امثال‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امپول‌ زني‌ و امثال‌ ان‌, ترجمه امپول‌ زني‌ و امثال‌ ان‌, کلمات شبیه امپول‌ زني‌ و امثال‌ ان‌ , تير اندازي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها