ترجمه Gunboat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناو كوچك‌ توپدار. می باشد

Gunboat به چه معناست و Gunboat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gunboat

ناو كوچك‌ توپدار. به خارجی , ریشه انگلیسی ناو كوچك‌ توپدار., ترجمه ناو كوچك‌ توپدار., کلمات شبیه ناو كوچك‌ توپدار.
دانلود فایل ها