ترجمه Gundog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سگ‌ شكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سگي‌ كه‌ به‌ شكارچيان‌ كمك‌ ميكند.

Gundog به چه معناست و Gundog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gundog

سگ‌ شكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سگ‌ شكاري‌, ترجمه سگ‌ شكاري‌, کلمات شبیه سگ‌ شكاري‌ , سگي‌ كه‌ به‌ شكارچيان‌ كمك‌ ميكند. به لاتین
دانلود فایل ها