ترجمه Gunflint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ چخماق‌ تفنگ‌. می باشد

Gunflint به چه معناست و Gunflint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gunflint

سنگ‌ چخماق‌ تفنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ چخماق‌ تفنگ‌., ترجمه سنگ‌ چخماق‌ تفنگ‌., کلمات شبیه سنگ‌ چخماق‌ تفنگ‌.
دانلود فایل ها