ترجمه Gunshy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسنده‌ از صداي‌ تفنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسو , در فارسی : بي‌ تجربه‌.

Gunshy به چه معناست و Gunshy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gunshy

ترسنده‌ از صداي‌ تفنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسنده‌ از صداي‌ تفنگ‌, ترجمه ترسنده‌ از صداي‌ تفنگ‌, کلمات شبیه ترسنده‌ از صداي‌ تفنگ‌ , ترسو به لاتین , بي‌ تجربه‌. به لاتین
دانلود فایل ها