ترجمه Gurkha در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرباز اهل‌ نپال‌ (lapen). می باشد

Gurkha به چه معناست و Gurkha یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gurkha

سرباز اهل‌ نپال‌ (lapen). به خارجی , ریشه انگلیسی سرباز اهل‌ نپال‌ (lapen)., ترجمه سرباز اهل‌ نپال‌ (lapen)., کلمات شبیه سرباز اهل‌ نپال‌ (lapen).
دانلود فایل ها