ترجمه Gustable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چشيدني‌. می باشد

Gustable به چه معناست و Gustable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gustable

چشيدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چشيدني‌., ترجمه چشيدني‌., کلمات شبیه چشيدني‌.
دانلود فایل ها