ترجمه Gustatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چششي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشمزه‌ , در فارسی : ذائقه‌اي‌.

Gustatory به چه معناست و Gustatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gustatory

چششي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چششي‌, ترجمه چششي‌, کلمات شبیه چششي‌ , خوشمزه‌ به لاتین , ذائقه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها