ترجمه Guttersnipe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بچه‌كوچه‌. می باشد

Guttersnipe به چه معناست و Guttersnipe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guttersnipe

بچه‌كوچه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بچه‌كوچه‌., ترجمه بچه‌كوچه‌., کلمات شبیه بچه‌كوچه‌.
دانلود فایل ها