ترجمه Gutty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در بازي‌ گلف‌) توپ‌ كائوچويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقط‌ه‌ دار , در فارسی : قط‌ره‌ قط‌ره‌

Gutty به چه معناست و Gutty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gutty

(در بازي‌ گلف‌) توپ‌ كائوچويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در بازي‌ گلف‌) توپ‌ كائوچويي‌, ترجمه (در بازي‌ گلف‌) توپ‌ كائوچويي‌, کلمات شبیه (در بازي‌ گلف‌) توپ‌ كائوچويي‌ , نقط‌ه‌ دار به لاتین , قط‌ره‌ قط‌ره‌ به لاتین
دانلود فایل ها