ترجمه Guy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمثال‌ نمايش‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استهزاء كردن‌ , در فارسی : جيم‌ شدن‌.

Guy به چه معناست و Guy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guy

تمثال‌ نمايش‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تمثال‌ نمايش‌ دادن‌, ترجمه تمثال‌ نمايش‌ دادن‌, کلمات شبیه تمثال‌ نمايش‌ دادن‌ , استهزاء كردن‌ به لاتین , جيم‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها