ترجمه Gymnasium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورزشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زورخانه‌ , در فارسی : دبيرستان‌.

Gymnasium به چه معناست و Gymnasium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gymnasium

ورزشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورزشگاه‌, ترجمه ورزشگاه‌, کلمات شبیه ورزشگاه‌ , زورخانه‌ به لاتین , دبيرستان‌. به لاتین
دانلود فایل ها