ترجمه Gynecocracy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حكومت‌ زنان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حكومت‌ نسوان‌.

Gynecocracy به چه معناست و Gynecocracy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gynecocracy

حكومت‌ زنان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حكومت‌ زنان‌, ترجمه حكومت‌ زنان‌, کلمات شبیه حكومت‌ زنان‌ , حكومت‌ نسوان‌. به لاتین
دانلود فایل ها