ترجمه Gypsiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گچ‌ مانند. می باشد

Gypsiferous به چه معناست و Gypsiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gypsiferous

گچ‌ مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی گچ‌ مانند., ترجمه گچ‌ مانند., کلمات شبیه گچ‌ مانند.
دانلود فایل ها