ترجمه Gyrator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخنده‌. می باشد

Gyrator به چه معناست و Gyrator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gyrator

چرخنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چرخنده‌., ترجمه چرخنده‌., کلمات شبیه چرخنده‌.
دانلود فایل ها