ترجمه Habanera در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقص‌ دو ضربي‌ كوبا. می باشد

Habanera به چه معناست و Habanera یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habanera

رقص‌ دو ضربي‌ كوبا. به خارجی , ریشه انگلیسی رقص‌ دو ضربي‌ كوبا., ترجمه رقص‌ دو ضربي‌ كوبا., کلمات شبیه رقص‌ دو ضربي‌ كوبا.
دانلود فایل ها