ترجمه Habenaria در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) زر اوند سفيد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثعلب‌.

Habenaria به چه معناست و Habenaria یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habenaria

(گ‌.ش‌.) زر اوند سفيد به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) زر اوند سفيد, ترجمه (گ‌.ش‌.) زر اوند سفيد, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) زر اوند سفيد , ثعلب‌. به لاتین
دانلود فایل ها