ترجمه Habilitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لباس‌ پوشيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملبس‌ , در فارسی : شايستگي‌ داشتن‌ , به فارسی : مجهز كردن‌.

Habilitate به چه معناست و Habilitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habilitate

لباس‌ پوشيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لباس‌ پوشيده‌, ترجمه لباس‌ پوشيده‌, کلمات شبیه لباس‌ پوشيده‌ , ملبس‌ به لاتین , شايستگي‌ داشتن‌ به لاتین , مجهز كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها