ترجمه Habit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n):عادت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خو , در فارسی : مشرب‌ , به فارسی : ظ‌اهر , سایر ترجمه ها : جامه‌ لباس‌ روحانيت‌

Habit به چه معناست و Habit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habit

(.n):عادت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n):عادت‌, ترجمه (.n):عادت‌, کلمات شبیه (.n):عادت‌ , خو به لاتین , مشرب‌ به لاتین , ظ‌اهر خارجی , جامه‌ در زبان , لباس‌ روحانيت‌انگلیسی
دانلود فایل ها