ترجمه Hack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درشكه‌ كرايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نويسنده‌ مزدور , در فارسی : جنده‌.

Hack به چه معناست و Hack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hack

درشكه‌ كرايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درشكه‌ كرايه‌, ترجمه درشكه‌ كرايه‌, کلمات شبیه درشكه‌ كرايه‌ , نويسنده‌ مزدور به لاتین , جنده‌. به لاتین




دانلود فایل ها