ترجمه Hack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرفه‌ خشك‌ وكوتاه‌ , در فارسی : چاك‌ , به فارسی : برش‌ , سایر ترجمه ها : شكافي‌ كه‌ بر اثر

Hack به چه معناست و Hack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hack

كلنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلنگ‌, ترجمه كلنگ‌, کلمات شبیه كلنگ‌ , سرفه‌ خشك‌ وكوتاه‌ به لاتین , چاك‌ به لاتین , برش‌ خارجی , شكافي‌ كه‌ بر اثر در زبان
دانلود فایل ها