ترجمه Hackle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حشره‌ پردار , در فارسی : شانه‌ كردن‌ , به فارسی : از هم‌ بازكردن‌ , سایر ترجمه ها : شكافتن‌

Hackle به چه معناست و Hackle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hackle

زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌, ترجمه زن‌, کلمات شبیه زن‌ , حشره‌ پردار به لاتین , شانه‌ كردن‌ به لاتین , از هم‌ بازكردن‌ خارجی , شكافتن‌ در زبان
دانلود فایل ها