ترجمه Hackle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متلاشي‌ كردن‌. می باشد

Hackle به چه معناست و Hackle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hackle

متلاشي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متلاشي‌ كردن‌., ترجمه متلاشي‌ كردن‌., کلمات شبیه متلاشي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها