ترجمه Had در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah. می باشد

Had به چه معناست و Had یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Had

زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah. به خارجی , ریشه انگلیسی زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah., ترجمه زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah., کلمات شبیه زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah.
دانلود فایل ها