ترجمه Haddock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماهي‌ روغن‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمي‌ ماهي‌.

Haddock به چه معناست و Haddock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haddock

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ روغن‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماهي‌ روغن‌ كوچك‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ روغن‌ كوچك‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ روغن‌ كوچك‌ , قسمي‌ ماهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها