ترجمه Hadn’t در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ton dah=) نداشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ندارد , در فارسی : نبايستي‌.

Hadn’t به چه معناست و Hadn’t یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hadn’t

(ton dah=) نداشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ton dah=) نداشت‌, ترجمه (ton dah=) نداشت‌, کلمات شبیه (ton dah=) نداشت‌ , ندارد به لاتین , نبايستي‌. به لاتین
دانلود فایل ها