ترجمه Hagiography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرح‌ زندگي‌ اولياء ومقدسين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاريخ‌ انبياء.

Hagiography به چه معناست و Hagiography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hagiography

شرح‌ زندگي‌ اولياء ومقدسين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شرح‌ زندگي‌ اولياء ومقدسين‌, ترجمه شرح‌ زندگي‌ اولياء ومقدسين‌, کلمات شبیه شرح‌ زندگي‌ اولياء ومقدسين‌ , تاريخ‌ انبياء. به لاتین
دانلود فایل ها